Välkommen till

CAPTAIN COOK.  

Östersunds Blues och Rockpub

 

Captain Cook öppnade den 18 nov- 1993, innan dess fanns här Mjuka mattor, affären byggdes om av Claes Lundin och Peter Backman till en av de första Australiensiska pubarna i landet.

September 2019 sålde Claes sin andel till Peter och Patrik och lämnar efter 26 år Captain Cook.

 


 Kuriosa...James Cook var född 1728 och son till en fattig lantarbetare i Yorkshire.Under flera år seglade han på skutor liknande Earl of Pembroke och lärde sig själv matematik på lediga stunder. När han avancerat till styrman, anmälde han sig plötsligt som frivillig i Engelska flottan 1755.

Cooks omtalade duglighet inom kartering och astronomi och hans långa erfarenhet på sjön gjorde att The Navy utsåg honom till att leda en expedition till Stilla Havet, där ett av målen var att studera Venus passage över solskivan. Till detta behövde man ett starkt fartyg som kunde bära tung last. Valet blev ett fartyg av en typ som Cook hade god erfarenhet; en koljare. Den lilla klumpiga Earl of Pembroke genomgick en del ombyggnader, bl.a. förlängdes poopen och hon döptes om till Endeavour ("den som strävar").

Cook utforskade och kartlade mest i haven kring Australien, Sydamerika och Antarktis. Cook var inte bara sjöfarande utan var också väldigt intresserad av astronomi. När Cook kom till Australien berättade många att de sett ett konstigt djur. När de frågade urinvånarna vad djuret hette svarade de ”kangaroo” vilket betyder ”jag vet inte”, och det var så kängurun fick sitt namn. Det var Cooks sjömän som var de första västerlänningar som lät tatuera sig. De stötte på tatueringskonsten på Tahiti och nästan alla sjömän ombord ville tatuera sig.

Sjöfararen James Cook är en av få hjältar som inte omvärderats, han tycks ha varit en allt igenom bra befälhavare och han såg på främmande folkslag som sina jämlikar - vilket bara det är unikt.

James Cook dog den 14 februari 1779 på huvudön Hawaii.